Uczelnie

Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM), edycja XIX

Uczelnia:
Politechnika Gdańska
Wydział:
Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Studia adresowane są do osób pragnących poznać, pogłębić wiedzę z zakresu nowoczesnych metod zarządzania organizacjami absolwentów wyższych uczelni lub studentów semestru dyplomowego z zachowaniem wymogu uzyskania dyplomu przed ukończeniem studiów podyplomowych. Absolwenci studiów podyplomowych – „Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM)'' uzyskują niezbędną wiedzę z zakresu nowoczesnych metod zarządzania organizacjami i umiejętności umożliwiające pełnienie funkcji pełnomocnika ds. systemów zarządzania w oparciu o uzyskane kompetencje: menedżera jakości i/lub auditora wewnętrznego zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy potwierdzone stosownymi certyfikatami.

Adres

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej
sekretariat studiów: pokój 227 a
tel. 48 58 347 17 43, fax 48 58 347 15 75

Facebook