Uczelnie

Statystyka i matematyka finansowa

Uczelnia:
Politechnika Gdańska
Wydział:
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Absolwent będzie biegle posługiwał się modelami matematycznymi opisującymi zjawiska finansowe i przeprowadzał analizy matematyczne tych zjawisk. Będzie posiadał również umiejętność pracy z danymi pochodzącymi z różnych źródeł oraz stosował różne metody weryfikacji danych statystycznych i sposobów ich opracowania (od planowania badań po ocenę wyników), także w oparciu o pakiet Statistica. Każdy z uczestników otrzymuje dostęp do rocznej licencji na pakiet Statistica.

Adres

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej
Gmach Główny, pokój 103
tel. 48 58 348 60 81, 48 58 347 13 10

Facebook