Uczelnie

Studium Pedagogiczne

Uczelnia:
Politechnika Gdańska
Wydział:
Wydział Zarządzania i Ekonomii
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Studium Pedagogiczne przy Wydziale Zarządzania i Ekonomii daje studentom uczelni technicznych (zawodowych) pełne kwalifikacje pedagogiczne do pracy nauczycielskiej w różnych typach szkół ponadpodstawowych. Absolwenci tego studium otrzymują drugi zawód – zawód nauczyciela. Uzyskują świadectwo uprawniające do nauczania przedmiotów teoretyczno-zawodowych, zgodnych z profilem studiów podstawowych, które łącznie z dyplomem studiów podstawowych stanowi prawny dokument do wykonywania zawodu nauczyciela.

Adres

Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej ul. Traugutta 79, pok. 413
tel. 48 58 348 62 13, fax 48 58 347 18 61

Facebook