Uczelnie

Techniki geodezyjne w inżynierii

Uczelnia:
Politechnika Gdańska
Wydział:
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Rodzaj:
II stopnia stacjonarne
Język:
Polski

Dynamiczny rozwój gospodarki morskiej powoduje stale rosnące zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych specjalistów z zakresu pomiarów przy budowie i remoncie jednostek pływających, konstrukcji morskich, technologii podwodnych oraz korzystania z zasobów mórz i oceanów. Dzięki gruntownej wiedzy z geodezji i metrologii wspartej znajomością współczesnych technik pomiarowych związanych z budową, eksploatacją i wyposażeniem jednostek pływających oraz konstrukcji offshore i podwodnych, a także umiejętnością posługiwania się współczesnymi systemami informacji przestrzennej, absolwenci kierunku techniki geodezyjne w inżynierii będą poszukiwanymi pracownikami największych firm, a także koncernów międzynarodowych działających w tym obszarze.

Adres

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej
Gmach Główny, pokój 158
tel. 58 347 13 22, 58 347 17 16, Rekrutacja tel. 58 348 67 06

Facebook