Uczelnie

Zamówienia publiczne

Uczelnia:
Politechnika Gdańska
Wydział:
Wydział Zarządzania i Ekonomii
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Celem studiów jest pogłębienie wiedzy z zakresu zamówień publicznych, ich procedur, organizacji oraz kontroli. Zajęcia skierowane są do pracowników kadry zarządzającej średniego i wyższego szczebla, osób zajmujących się przygotowaniem i przeprowadzaniem postępowania o udziale zamówień publicznych. Studia skierowane są również do osób zajmujących się kontrolą przebiegu procesu zamówień publicznych w przedsiębiorstwach.

Adres

Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej
ul. Traugutta 79, pok. 518
tel. 48 58 347 22 70, fax 48 58 347 24 53

Facebook