Uczelnie

Zarządzanie i ewaluacja projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej

Uczelnia:
Politechnika Gdańska
Wydział:
Wydział Zarządzania i Ekonomii
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Celem studiów jest poszerzenie wiedzy menedżerów w zakresie problematyki zarządzania i ewaluacji projektów finansowanych z funduszy UE. Studia mają służyć doskonaleniu umiejętności przygotowania, prowadzenia i ewaluacji projektów, które w okresie napływu dużej ilości środków unijnych powinny odgrywać kluczową rolę w działalności instytucji komercyjnych i typu non profit.

Adres

Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, pok. 308
ul. Traugutta 79
tel. 48 58 347 26 23
fax 48 58 348 60 07

Facebook