Uczelnie

Zarządzanie inżynierskie

Uczelnia:
Politechnika Gdańska
Wydział:
Wydział Zarządzania i Ekonomii
Rodzaj:
I stopnia niestacjonarne,
I stopnia stacjonarne
Język:
Polski

Połączenie wiedzy inżynierskiej i menadżerskiej uzupełnionej umiejętnością rozwiązywania problemów praktycznych, to jest właśnie kierunek zarządzanie inżynierskie. To jedyne w swoim rodzaju połączenie dające biegłość zarówno na płaszczyźnie nauk społecznych i ekonomicznych, jak i ścisłych oraz technicznych. Wszystko to w połączeniu z biegłością zarządzania projektami i opanowaniem narzędzi informatycznych daje w sumie sylwetkę absolwenta wszechstronnego, gotowego na podbój rynku pracy. Sprawdzi się jako projektant procesów i systemów produkcyjnych. Może także zająć się inżynierią jakości, zarządzaniem bezpieczeństwem, zarządzaniem projektami, ergonomią procesów i sprawami związanymi ze środowiskiem baz danych i technologii zespołów IT.

Adres

Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej
Budynek ZiE, dziekanat, I piętro, pokój 101
tel. 58 347 14 37; 58 347 15 71, Rekrutacja tel. 58 348 67 09

Facebook