Uczelnie

Zarządzanie nieruchomościami

Uczelnia:
Politechnika Gdańska
Wydział:
Wydział Zarządzania i Ekonomii
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Studia są adresowane do właścicieli nieruchomości oraz kandydatów na zarządców nieruchomości. Zarządca nieruchomości wykonuje czynności zarządzania nieruchomościami zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa i standardów zawodowych ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności oraz zasadami etyki zawodowej. Jest on zobowiązany do kierowania się zasadą ochrony interesu osób, na rzecz których wykonuje te czynności. Zarządca nieruchomości wykazuje się wysoką kulturą osobistą w kontaktach z właścicielem nieruchomości, użytkownikami lokali, a także sądami, urzędami i instytucjami, przed którymi występuje. Wprowadzenie w Polsce gospodarki rynkowej, globalizacja rynków, dopływ do polskiego rynku nieruchomości kapitału spowodowało, że wzrasta potrzeba na zatrudnienie profesjonalnie przygotowanej kadry zarządców, których wiedza interdyscyplinarna odpowiadać powinna standardom światowym.

Adres

Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej
ul. Traugutta 79, pok. 413
tel. 48 58 348 62 13, fax 48 58 347 18 61

Facebook