Uczelnie

Zarządzanie operacyjne w przedsiębiorstwie

Uczelnia:
Politechnika Gdańska
Wydział:
Wydział Zarządzania i Ekonomii
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Studia skierowane są do: * osób pracujących bądź planujących pracę na stanowiskach związanych z zarządzaniem operacyjnym * osób pragnących zdobyć nowe bądź poszerzyć posiadane, poszukiwane na rynku umiejętności z zakresu zarządzania operacyjnego * osób prowadzących lub planujących otwarcie własnej działalności gospodarczej. Celem studiów jest pogłębienie wiedzy słuchaczy na temat zagadnień i roli zarządzania operacyjnego w przedsiębiorstwie, które obejmuje całość procesu zarządzania produkcją wyrobów i usług. Zdobyta wiedza umożliwi udoskonalenie menedżerskich zdolności, które przyczynią się do zwiększenia poziomu obsługi klienta, poprawy jakości produktów oraz zmniejszenia kosztów i poprawy rentowności przedsiębiorstwa.

Adres

Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, UL. Traugutta 79,
tel. 48 58 347 14 28, fax 48 58 348 60 09

Facebook