Uczelnie

Zarządzanie projektami

Uczelnia:
Politechnika Gdańska
Wydział:
Wydział Zarządzania i Ekonomii
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Absolwent będzie przygotowany do pełnienia funkcji kierownika – lidera projektu lub do bycia efektywnym członkiem zespołu realizującego projekt. Będzie posiadał wiedzę i umiejętności sprawnego zarządzania projektami w oparciu o metodykę PMBOK®, (ang.: The body of knowledge of the Project Management Institute).

Adres

Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej
Gmach B, pok. 817
tel. 48 512 436 138, fax 48 58 348 60 09

Facebook