Uczelnie

Zarządzanie samorządem terytorialnym

Uczelnia:
Politechnika Gdańska
Wydział:
Wydział Zarządzania i Ekonomii
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Studia adresowane jest do absolwentów wyższych uczelni: * osób sprawujących funkcje kierownicze w organach samorządu terytorialnego * osób zaangażowanych lub pragnących pracować w jednostkach samorządowych * radnych działających w samorządach * osób wybranych przez społeczność terytorialną do pracy w samorządach Studia są zinstytucjonalizowaną formą kształcenia obecnych i przyszłych elit lokalnych. Poszerzają horyzonty intelektualne o wiedzę humanistyczną, wiedzę z zakresu czynników sprzyjających prowadzeniu polityki samorządowej i zdobywania kompetencji w sprawowaniu funkcji samorządowej.

Adres

Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej
ul. Traugutta 79, pok. 518
tel. 48 58 347 22 70, fax 48 58 347 24 53

Facebook