Uczelnie

Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej

Uczelnia:
Politechnika Gdańska
Wydział:
Wydział Zarządzania i Ekonomii
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Absolwent będzie dysponował uporządkowaną i poszerzoną wiedzę na temat założenia, funkcjonowania oraz zarządzania firmą, która świadczy usługi medyczne w warunkach gospodarki rynkowej. Gotowy będzie do prowadzenia własnej firmy medycznej lub do pełnienia funkcji menedżerskich w ZOZ.

Adres

Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnika Gdańska ul. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk, pokój 714 w gmachu B (wejście od ulicy Traugutta), tel. +48 58 347-14-28; fax. +48 58 348 60 09

Facebook