Uczelnie

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Uczelnia:
Politechnika Gdańska
Wydział:
Wydział Zarządzania i Ekonomii
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Absolwent Studiów Podyplomowych Zarządzania Zasobami Ludzkimi posiada ukształtowane kompetencje interpersonalne, które uznaje się jako zasadniczy składnik kwalifikacji współczesnego menedżera. Absolwent posiada niezbędną wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną w zakresie nowoczesnego podejścia do zarządzania kadrami. Nabycie tych umiejętności umożliwiają na studiach profesjonalnie prowadzone wykłady, a przede wszystkim liczne zajęcia o interaktywnym charakterze.

Adres

Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, ul. Traugutta 79, pok. 308
tel. 48 58 347 24 46
fax. 48 58 348 60 07

Facebook