Uczelnie

architektura i urbanistyka

Uczelnia:
Politechnika Gdańska
Wydział:
Wydział Architektury
Rodzaj:
I stopnia stacjonarne,
II stopnia stacjonarne
Język:
Polski

Głównym celem kształcenia jest przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy zawodowej i do świadomego i kompetentnego uczestnictwa w kształtowaniu przestrzeni stanowiącej ramy życia jednostek i grup społecznych. A także do działalności zawodowej w zakresie różnorodnych, pomocniczych zadań w dziedzinie architektury i urbanistyki, w zespołach projektowych i do współpracy ze specjalistami z innych dziedzin technicznych. Absolwenci mają wiedzę z zakresu historii i teorii architektury i urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa i technologii budowlanych, konstrukcji, fizyki budowli oraz projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Znają i stosują przepisy techniczno-budowlane, a także metody organizacji i przebiegu procesu inwestycyjnego. Posiadają umiejętności gromadzenia informacji, kształtowania środowiska człowieka zgodnie z jego potrzebami użytkowymi – z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych – oraz tworzenia projektów spełniających wymagania estetyczne, użytkowe i techniczne.

Adres

Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej
Gmach Główny, dziekanat, II piętro, pokój 314
tel. 58 347 22 02, 348 62 54, Rekrutacja tel. 58 348 67 01

Facebook