Uczelnie

Grafika

Uczelnia:
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
Wydział:
Wydział Sztuki Nowych Mediów
Rodzaj:
I stopnia niestacjonarne,
I stopnia stacjonarne
Język:
Polski

Student podczas studiów powinien zdobyć wiedzę interdyscyplinarną z zakresu historii sztuki, historii kultury i cywilizacji, etyki, estetyki oraz filozofii. Powinien posiąść wiedzę i umiejętności warsztatowe oraz artystyczne w zakresie grafiki i obszarów pokrewnych, umożliwiające podejmowanie twórczości własnej oraz pracy w zespole. Powinien być przygotowany do posługiwania się tradycyjnymi i nowoczesnymi środkami przekazu artystycznego w twórczości graficznej i projektowej. Jako absolwent powinien być przygotowany do pracy w instytucjach kultury, wydawnictwach i agencjach graficznych. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia pracy w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Adres

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
Wydział Sztuki Nowych Mediów
80-045 Gdańsk, ul. Brzegi 55
tel. 58 683 59 87, 58 683 59 75, 512 361 461
fax 58 682 10 67

Facebook