Uczelnie

Informatyka

Uczelnia:
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
Wydział:
Wydział Informatyki
Rodzaj:
I stopnia niestacjonarne,
I stopnia stacjonarne
Język:
Polski

Na studiach inżynierskich podczas czterech pierwszych semestrów studenci zdobywają ogólną wiedzę z za­kresu nowoczesnych technologii i narzędzi informatycznych. Szczególny nacisk kładziony jest na zajęcia praktyczne, zwłaszcza dotyczące programowania (C++, PHP, Java, .NET), baz danych i projektowania. Na trzecim roku wybierają jedną ze specjalizacji: Aplikacje Internetowe i Sieci Grafika i Multimedia Informatyka Biznesowa Inżynieria Oprogramowania i Bazy Danych Lista proponowanych specjalizacji może ulegać zmianom – w danym roku akademickim ich zbiór jest wynikiem oferty Wydziału, analizy zgłoszeń studentów i decyzji Rady Wydziału. Pogłębianie wiedzy informatycznej odbywa się równolegle z poznawaniem specyficznych problemów, metod oraz narzędzi związanych z wybraną specjalizacją. Jednocześnie, na dwóch ostatnich semestrach studenci realizują projekt zespołowy, stanowiący podstawę pracy dyplomowej każdego z nich – obrona pracy i zdanie egzaminu dyplomowego są, obok zrealizowania przewidzianego toku studiów, podstawą do uzyskania tytułu inżyniera informatyka.

Adres

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
Wydział Informatyki
80-045 Gdańsk, ul. Brzegi 55
tel. 58 683 59 87, 58 683 59 75, 512 361 461
fax 58 682 10 67

Facebook