Uczelnie

Dyrygentura

Uczelnia:
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki
Wydział:
Wydział Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki
Rodzaj:
I stopnia stacjonarne,
II stopnia stacjonarne
Język:
Polski

Program studiów I stopnia na kierunku dyrygentura zakłada przekazanie studentom praktycznej i teoretycznej wiedzy z zakresu dyrygentury oraz umiejętności prowadzenia orkiestry symfonicznej, zespołu kameralnego i wokalno-instrumentalnego. Studia przygotowują do aktywnej działalności muzycznej w instytucjach kultury, mediach oraz szeroko rozumianej animacji kultury w społeczeństwie. Natomiast studia II stopnia dają kwalifikacje artysty muzyka w zakresie szeroko rozumianej twórczej działalności dyrygenckiej oraz wiedzę muzyczną konieczną m.in.: do prowadzenia prób i koncertów z orkiestrą symfoniczną, kameralną, operową, z zespołem wokalno-instrumentalnym i chórem; do samodzielnego prowadzenia instytucji artystycznych (np. opery, filharmonii); do kształtowania repertuaru artystycznego tych instytucji; do określenia strategii rozwoju kultury muzycznej regionu lub miasta.

Adres

Wydział Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki
80-743 Gdańsk, ul. Łąkowa 1-2, bud. B, pok. 210
tel. 58 300 92 33

Internet

www.amuz.gda.pl

Email

Facebook