Uczelnie

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Uczelnia:
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki
Wydział:
Wydział Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu
Rodzaj:
I stopnia stacjonarne,
II stopnia stacjonarne
Język:
Polski

Ukończenie studiów I stopnia daje umiejętności wykwalifikowanego muzyka lub nauczyciela w zakresie edukacji i animacji muzycznej. Absolwent posiada także wiedzę teoretyczną i praktyczną do prowadzenia zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w szkolnictwie muzycznym pierwszego stopnia, w zakresie szkolnej edukacji artystycznej na poziomie nauczania przedszkolnego i szkolnego do gimnazjum włącznie, a także do prowadzenia zajęć umuzykalniających w przedszkolach i placówkach pozaszkolnych, zajęć z rytmiki, do prowadzenia zespołów wokalnych, instrumentalnych oraz animacji kultury muzycznej w społeczeństwie. Studia II stopnia przygotowują do szeroko rozumianej działalności muzycznej w różnych instytucjach, w tym do nauczania w szkołach muzycznych II stopnia i liceach.

Adres

Wydział Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu
80-743 Gdańsk, ul. Łąkowa 1-2, bud. B, pok. 209
tel. 58 300 92 29

Internet

www.amuz.gda.pl

Facebook