Uczelnie

Instrumentalistyka

Uczelnia:
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki
Wydział:
Wydział Instrumentalny
Rodzaj:
I stopnia niestacjonarne,
I stopnia stacjonarne,
II stopnia niestacjonarne,
II stopnia stacjonarne
Język:
Polski

Studia dają wszechstronne wykształcenie muzyczne – instrumentalistyczne. Absolwent kierunku posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie swojej dyscypliny artystycznej, która umożliwia mu samodzielną pracą estradową. Ukończenie specjalności nauczycielskiej daje przygotowanie do pracy w szkolnictwie.

Adres

Wydział Instrumentalny
80-743 Gdańsk, ul. Łąkowa 1-2, bud. A, pok. 210
tel. 58 300 92 21

Internet

www.amuz.gda.pl

Email

Facebook