Uczelnie

Jazz i muzyka estradowa

Uczelnia:
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki
Wydział:
Wydział Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu
Rodzaj:
I stopnia niestacjonarne,
I stopnia stacjonarne,
II stopnia stacjonarne
Język:
Polski

Studia I stopnia dają przygotowanie do prowadzenia samodzielnej pracy artystycznej jako solista, członek zespołów instrumentalnych i instrumentalno-wokalnych oraz jako kompozytor i aranżer muzyki jazzowej i rozrywkowej. Absolwent kierunku jest przygotowany do prowadzenia działalności upowszechniającej muzykę jazzową i rozrywkową w instytucjach kulturalnych, do profesjonalnej obsługi akustycznej nagraniowej imprez kulturalnych, koncertów, festiwali i projektów artystycznych z zakresu muzyki jazzowej, estradowej i rozrywkowej, a także do prowadzenia projektów multimedialnych oraz pracy w szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej).

Adres

Wydział Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu
80-743 Gdańsk, ul. Łąkowa 1-2, bud. B, pok. 209
tel. 58 300 92 29

Internet

www.amuz.gda.pl

Facebook