Uczelnie

Kompozycja i teoria muzyki

Uczelnia:
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki
Wydział:
Wydział Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki
Rodzaj:
I stopnia stacjonarne,
II stopnia stacjonarne
Język:
Polski

Studia dają profesjonalne wykształcenie muzyczne zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Absolwent kierunku posiada przygotowanie do pracy artystycznej, redakcyjnej i publicystycznej w instytucjach upowszechniania kultury i w szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej).

Adres

Wydział Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki
80-743 Gdańsk, ul. Łąkowa 1-2, bud. B, pok. 210
tel. 58 300 92 33

Internet

www.amuz.gda.pl

Email

Facebook