Uczelnie

Podyplomowe Studium Muzyki Dawnej

Uczelnia:
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki
Wydział:
Wydział Instrumentalny
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów muzycznych I i II stopnia wszystkich wydziałów uczelni muzycznych oraz wydziałów muzycznych uniwersytetów. Skierowane jest do wykonawców oraz nauczycieli, którzy pragną poszerzyć swoje kwalifikacje o wiedzę na temat wykonawstwa zorientowanego historycznie. Studium przygotowuje do pracy artystycznej, wykonawczej i badawczej w zakresie muzyki dawnej, dając studentom teoretyczną wiedzę o XVII- i XVIII-wiecznych praktykach wykonawczych, jak i praktyczną możliwość studiowania instrumentów historycznych.

Adres

Wydział Instrumentalny
80-743 Gdańsk, ul. Łąkowa 1-2, bud. A, pok. 210
tel. 58 300 92 21

Internet

www.amuz.gda.pl

Email

Facebook