Uczelnie

Podyplomowe Studium w zakresie instrumentalistyki

Uczelnia:
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki
Wydział:
Wydział Instrumentalny
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Celem studiów jest doskonalenie umiejętności w dowolnej specjalności instrumentalnej pod kierunkiem wybranego pedagoga. Przygotowują kandydatów do udziału w konkursach, służą poszerzaniu repertuaru.

Adres

Wydział Instrumentalny
80-743 Gdańsk, ul. Łąkowa 1-2, bud. A, pok. 210
tel. 58 300 92 21

Internet

www.amuz.gda.pl

Email

Facebook