Uczelnie

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański kształci we wszystkich niemal dziedzinach wiedzy akademickiej i w zawodach poszukiwanych na rynku pracy. Naszym studentom oferujemy nowoczesne warunki studiowania w stale rozbudowywanym Bałtyckim Kampusie Uniwersytetu Gdańskiego. Uczelnia została powołana 20 marca w 1970 roku, powstała z połączenia Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku. Obecnie UG jest największą uczelnią wyższą w regionie pomorskim. Na jedenastu wydziałach studiuje prawie trzydzieści jeden tysięcy studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych. Kadra naukowa liczy tysiąc siedmiuset pracowników naukowo-dydaktycznych a takie kierunki, jak biologia, biotechnologia, chemia, oceanografia, fizyka kwantowa, pedagogika, psychologia, prawo czy nauki ekonomiczne zaliczane są do krajowej czołówki.

Kadra naukowa UG prowadzi badania naukowe na światowym poziomie. W efekcie rozwijania więzi między działalnością naukową a praktyką gospodarczą na UG powstaje duża liczba ekspertyz i opinii, mających formę opracowań chronionych ustawą o prawach autorskich. Dzięki działaniom kadry naukowej UG uczelnia staje się inkubatorem przedsiębiorczości w takich dziedzinach, jak biotechnologia, biologia czy chemia. Uniwersytet Gdański współpracuje z uczelniami wyższymi większości państw Europy, a także odległych krajów świata. Wspólne badania i przedsięwzięcia prowadzone są w ramach ponad stu międzynarodowych umów z zagranicznymi partnerami. Kolejne instytuty, katedry i zakłady zdobywają status centrum doskonałości, który jest europejskim certyfikatem jakości. Liczne zagraniczne staże kadry naukowej pomagają w coraz nowocześniejszym i otwartym kształceniu młodzieży.
Naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego zdobywają polskie i międzynarodowe granty oraz nagrody. Są m.in. laureatami stypendiów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Centrum Nauki, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz najważniejszej naukowej nagrody w Polsce, nazywanej Polskim Noblem, Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, przyznawanej za wybitne osiągnięcia i odkrycia naukowe. Badacze z Uniwersytetu Gdańskiego są także laureatami, najważniejszej na Pomorzu, Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza od początku jej ustanowienia.

UG proponuje zróżnicowane formy kształcenia. Oferta jest skierowana do bardzo szerokiego kręgu odbiorców niezależnie od ich wieku, sytuacji zawodowej, miejsca zamieszkania oraz dotychczasowego wykształcenia, zgodnie z ideą lifelong learning. Uniwersytet Gdański oferuje kształcenie na 65 kierunkach studiów w zakresie 198 specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Każdego roku powoływane są nowe kierunki studiów.

Poszerza się także oferta zajęć fizycznych, studenci mogą wybierać między kilkunastoma dyscyplinami sportowymi. Kształcenie obejmuje również udział studentów w pracach badawczych; na uczelni aktywnie działa niemal 200 kół naukowych. Kontynuowaniu zainteresowań naukowych, ale również doskonaleniu już zdobytych kwalifikacji, sprzyjają studia doktoranckie oraz podyplomowe.
Atutem Uniwersytetu Gdańskiego jest zwrócenie się ku morzu. Morski autorytet uczelni budują znakomite stacje badawcze o międzynarodowej renomie, takie jak Stacja Morska Instytutu Oceanografii w Helu, Stacja Badania Wędrówek Ptaków czy Stacja Biologiczna. Morski wizerunek uczelni to także kierunki studiów, specjalności i badania naukowe związane z morzem, zwłaszcza pobrzeżem Bałtyku.

Uniwersytet Gdański realizuje dewizę in mari via tua (w morzu droga Twoja), służąc rozwojowi regionu pomorskiego, którego bogactwem jest morze.

Oferta kształcenia

Naszym studentom oferujemy:

  • Uniwersytet Gdański to największa uczelnia na Pomorzu
  • szeroką sieć kontaktów międzynarodowych zarówno jeśli chodzi o wymianę studencką jak i wymianę naukowców
  • wysoki poziom kształcenia - Uniwersytet Gdański szczyci się najwyższymi ocenami parametrycznymi w Polsce dla takich kierunków nauki jak: biologia, biotechnologia, chemia, fizyka, oceanografia i prawo
  • jeden z najnowocześniejszych w Polsce kampusów uczelnianych z nowymi i nowocześnie wyposażonymi gmachami
  • kadrę naukową z wieloma prestiżowymi nagrodami polskich i międzynarodowych organizacji naukowych

Kontakt

Uniwersytet Gdański
ul. Bażyńskiego 1a
80-952 Gdańsk

Rekrutacja

tel. (58) 52 32 326
(58) 52 32 328
(58) 52 32 332
(58) 52 32 531
(58)52 32 532