Uczelnie

EMBA (międzywydziałowe)

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Ekonomiczny
Rodzaj:
Podyplomowe/MBA
Język:
angielski

Celem studiów EMBA jest rozwijanie i pogłębianie wiedzy menedżerskiej oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji, których posiadanie determinowane jest wymogami globalnego otoczenia biznesowego. Oferta Studiów Podyplomowych Executive Master of Business Administration UG adresowana jest do osób z wyższym wykształceniem. Osób, które chcą pogłębić wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu biznesu i zarządzania, posiadających minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe, w tym 1,5 roku na stanowisku kierowniczym, z dobrą znajomością języka angielskiego w mowie i piśmie oraz posiadających predyspozycje menedżerskie oceniane na podstawie testu psychologicznego. Absolwent studiów uzyskuje przygotowanie w zakresie kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwami, swobodnie i skutecznie potrafi realizować cele biznesowe swojego przedsiębiorstwa. Przygotowany zostaje do pełnienia funkcji na wyższych szczeblach organizacyjnych, gdzie liczy się odpowiedzialność i skuteczność działania.

Adres

Wydział Zarządzania
Wydział Ekonomiczny
81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121
tel. 58 523 13 95

Facebook