Uczelnie

European And International Business Law And EU Administration

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Prawa i Administracji
Rodzaj:
I stopnia stacjonarne
Język:
angielski

Zasadniczym celem kształcenia na kierunku European and International Business Law and EU Administration jest przekazanie studentowi niezbędnej wiedzy oraz wykształcenie unikalnych umiejętności dających możliwość skutecznego poruszania się w europejskiej i międzynarodowej przestrzeni gospodarczej. Ukończenie studiów stworzy absolwentom możliwość zatrudnienia w jednostkach administracji publicznej (samorządowej, rządowej, państwowej pozarządowej a także instytucjach europejskich), w instytucjach politycznych, administracji prywatnej szeroko pojętej, a także przedsiębiorstwach działających na rynkach europejskich i międzynarodowych, jak również samodzielnego podejmowania działalności gospodarczej. Absolwent studiów European and International Business Law and EU Administration jest specjalistą w zakresie znajomości europejskich i międzynarodowych mechanizmów prawnych regulujących prowadzenie działalności gospodarczej, a także funkcjonowanie administracji na poziomie europejskim.

Adres

Wydział Prawa i Administracji
80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 6
tel. 58 523 28 82
fax 58 523 28 87

Facebook