Uczelnie

Studia Podyplomowe Aktywizacja obywatelska społeczności lokalnych w Unii Europejskiej

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Nauk Społecznych
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Absolwent studiów podyplomowych to osoba: posiadająca wiedzę teoretyczną, znajomość empirycznych przykładów oraz praktyczne umiejętności dotyczące demokracji uczestniczącej, społeczeństwa obywatelskiego, współpracy pomiędzy III sektorem a władzami lokalnymi w UE; posiadająca umiejętności prowadzenia mediacji i rozumiejąca zagadnienia związane z prowadzeniem dialogu społecznego; umiejąca wykorzystywać w praktyce nowoczesne, innowacyjne techniki komunikacyjne; znająca podstawy prawne współpracy pomiędzy III sektorem i władzami publicznymi; potrafiąca przygotować i przeprowadzić społeczną kampanię informacyjną; znająca techniki rzecznictwa interesów i potrafiąca je zastosować; rozumiejąca ideę demokracji uczestniczącej, znająca dobre praktyki aktywności obywatelskiej w państwach UE, a także umiejąca odnieść tę wiedzę na grunt polski; potrafiąca efektywnie uczestniczyć w pracach projektowych nad strategiami komunikacji pomiędzy administracją publiczną a lokalnymi społecznościami; posiadająca wiedzę na temat źródeł finansowania celów statutowych organizacji pozarządowych.

Adres

Wydział Nauk Społecznych
80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4
tel. 58 523 41 41, 58 523 41 61

Facebook