Uczelnie

Studia Podyplomowe Bankowości i Finansów – bankowość uniwersalna

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Zarządzania
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Studia adresowane są do absolwentów uczelni, którzy chcącą rozszerzyć, podnieść lub zmienić swoje kwalifikacje zawodowe, pracowników instytucji z sektora bankowego, pośredników finansowych, a także osób zamierzających podjąć pracę w sektorze bankowym. Celem studiów podyplomowych jest usystematyzowanie, rozszerzenie i pogłębienie wiedzy uczestników z zakresu bankowości i rynków finansowych oraz przygotowanie słuchaczy do zdania międzynarodowego egzaminu Europejskiego Certyfikatu Bankowca EFCB.

Adres

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego wspólnie z Gdańską Akademią Bankową
80-227 Gdańsk, ul. Do Studzienki 63
tel. 58 524 49 01
fax 58 524 49 09

Facebook