Uczelnie

Studia Podyplomowe Bankowości i Finansów – doradztwo finansowe

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Zarządzania
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Studia adresowane są do absolwentów uczelni, którzy chcącą rozszerzyć, podnieść lub zmienić swoje kwalifikacje zawodowe, pracowników instytucji z sektora bankowego, pośredników finansowych, a także osób zamierzających podjąć pracę w sektorze pośrednictwa finansowego. Celem studiów podyplomowych jest usystematyzowanie i rozszerzenie wiedzy uczestników z zakresu bankowości i doradztwa finansowego.

Adres

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego wspólnie z Gdańską Akademią Bankową
80-227 Gdańsk, ul. Do Studzienki 63
tel. 58 524 49 01
fax 58 524 49 09

Facebook