Uczelnie

Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Nauk Społecznych
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Absolwent studiów podyplomowych to osoba, która: zna podstawowe problemy w zakresie bezpieczeństwa; zna główne założenia systemu bezpieczeństwa na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim; posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa i ochrony ludności w jednostkach służb ratowniczych i organach służb ratowniczych i Zarządzania Kryzysowego; jest przygotowana do pracy we wszelkich instytucjach administracji publicznej i jednostkach służb mundurowych, które zajmują się bezpieczeństwem obywateli oraz w zespołach reagowania kryzysowego zarówno na szczeblu regionalnym, jak i centralnym.

Adres

Wydział Nauk Społecznych
80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4
tel. 58 523 41 41, 58 523 41 61

Facebook