Uczelnie

Studia Podyplomowe Biologia Sądowa

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Biologii
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Proponowany program studiów jest adresowany głównie do osób, których problematyka pracy i/lub wykształcenia wiąże się z zagadnieniami biologii, medycyny, prawa, kryminalistyki, bezpośrednio lub pośrednio nawiązującymi do tematyki studiów podyplomowych. Jednym z celów proponowanych studiów jest także pogłębienie wiedzy teoretycznej i praktycznej osób zatrudnionych w zakładach medycyny sądowej oraz w działach biologii sądowej laboratoriów kryminalistyki Komend Wojewódzkich. Wiedza ta będzie także przydatna pracownikom wymiaru sprawiedliwości oraz organów ścigania. Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych zagadnieniami biologii, medycyny i kryminalistyki. Dotyczy to osób już związanych z wyżej wymienionymi dziedzinami, a także tych, które zamierzają podjąć taką działalność w przyszłości. Słuchaczami studiów mogą być absolwenci studiów wyższych.

Adres

Wydział Biologii
tel. 58 523 61 83

Facebook