Uczelnie

Studia Podyplomowe Biznes międzynarodowy

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Ekonomiczny
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
angielski

Studia podyplomowe Biznes międzynarodowy mają na celu wyposażenie absolwentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne potrzebne w biznesie międzynarodowym. Ich zadaniem jest ułatwienie absolwentowi funkcjonowania w międzynarodowym otoczeniu biznesu oraz zrozumienie zachodzących zjawisk i procesów. Dodatkowym celem jest wyposażenie absolwentów w umiejętności z zakresu języka angielskiego, pozwalające im na swobodne komunikowanie się z partnerami biznesowymi, wywodzącymi się z różnych krajów i kultur. Studia przeznaczone są dla absolwentów, legitymujących się dyplomem ukończenia uczelni, którzy zamierzają zdobyć wiedzę na temat funkcjonowania biznesu w warunkach globalizacji. Kandydaci mogą być absolwentami różnych kierunków – licencjackich, magisterskich, inżynierskich, medycznych, artystycznych, wojskowych itp. Wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikowanie się i rozumienie wykładanych treści.

Adres

Wydział Ekonomiczny
81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121
tel. 58 523 13 90

Facebook