Uczelnie

Studia Podyplomowe Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Zarządzania
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Celem Studiów jest kształcenie wysokokwalifikowanych specjalistów z zakresu controllingu stosowanego w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Podstawowym celem studiów są aspekty praktyczne zastosowań controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwami, w szczególności controllingu strategicznego, operacyjnego, finansowego, logistycznego, inwestycyjnego oraz personalnego. Problemy wdrażania controllingu w przedsiębiorstwach obejmują także techniki budżetowania oraz zarządzanie strukturą kapitałów, wartością przedsiębiorstwa i płynnością finansową. Uczestnicy Studiów poznają niezbędne podstawy teoretyczne z zakresu szeroko rozumianego controllingu oraz zarządzania finansami, rachunkowości zarządczej, rachunku kosztów i audytu wewnętrznego.

Adres

Wydział Zarządzania
81-824 Sopot, Armii Krajowej 101
tel. 58 523 14 75
fax 58 523 11 76

Facebook