Uczelnie

Studia Podyplomowe Doradztwo Finansowe

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Prawa i Administracji
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Studia adresowane są do doradców finansowych (doradcy klienta), pragnących podnieść swoje kwalifikacje, osób dokształcających się w celu zdobycia kwalifikacji do wykonywania tego zawodu, adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, sędziów i prokuratorów uzupełniających wiedzę z zakresu funkcjonowania rynków finansowych. Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy się z aktualnym stanem wiedzy ekonomicznej i prawnej z zakresu rynków i instrumentów finansowych, umożliwienie zdobycia kwalifikacji przydatnych przy wykonywaniu zawodu doradcy finansowego, podniesienie poziomu „miękkich” umiejętności m.in. w zakresie technik sprzedaży, budowy i utrzymywania relacji z klientem, a także poznanie kultury organizacyjnej liderów na rynku firm doradztwa finansowego w Polsce.

Adres

Wydział Prawa i Administracji
80-952 Gdańsk, ul Bażyńskiego 6, pok. 3012
tel. 58 523 28 27, 694 436 266
fax 58 523 27 03

Facebook