Uczelnie

Studia Podyplomowe Dziennikarstwa i Public Relations

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Nauk Społecznych
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Kandydat na studia podyplomowe to osoba posiadająca co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia – dyplom licencjata. Jeśli kandydat jest cudzoziemcem powinien posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych (co najmniej pierwszego stopnia) w Polsce lub dyplom ukończenia studiów wyższych (co najmniej pierwszego stopnia) za granicą – uznany lub nostryfikowany na zasadach określonych w specjalnych przepisach. Celem studiów jest przekazywanie szerokiego zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji, jak i wielokierunkowe i wielofunkcjonalne przygotowanie zawodowe z zakresu wielu rodzajów dziennikarstwa, Public Relations i rzecznictwa prasowego. Dzięki bardzo dobrze rozbudowanemu zapleczu technicznemu, na które składają się nowocześnie wyposażone studio radiowe, pracownia dziennikarstwa on-line, atelier fotograficzne, dwie pracownie fotograficzne, sala komputerowa, słuchacze zdobywają przygotowanie zawodowe w warunkach analogicznych do istniejących na przyszłych stanowiskach pracy.

Adres

Wydział Nauk Społecznych
80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4
tel. 58 523 44 30, 58 523 44 36

Facebook