Uczelnie

Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Nauk Społecznych
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Kandydat na studia podyplomowe to absolwent stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów I stopnia, który uzyskał tytuł licencjata lub absolwent stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów II stopnia lub absolwent stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów 5-letnich z zakresu: pedagogiki wczesnoszkolnej, pedagogiki specjalnej (wszystkie specjalności), pedagogiki o specjalności nauczycielskiej, kierunków nauczycielskich z uprawnieniami pedagogicznymi. Celem Studiów jest wyposażenie słuchaczy posiadających przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela/nauczyciela wychowawcy w kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych i edukacyjno-rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Poza nauczaniem absolwent będzie posiadał kwalifikacje rewalidacyjne uprawniające do pracy w placówkach opiekuńczo – rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, takich jak warsztaty pracy chronionej (aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością), warsztaty terapii zajęciowej, domy pomocy społecznej, placówki dziennego pobytu i inne ośrodki rewalidacyjne.

Adres

Wydział Nauk Społecznych
80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4
tel. 600 786 954

Facebook