Uczelnie

Studia Podyplomowe Emisji i Higieny Głosu

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Filologiczny
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Absolwent Studiów jest specjalistą w zakresie logopedycznej pracy z osobami przygotowującymi się do pracy zawodowej głosem lub osobami już tak pracującymi, m.in. nauczycielami, dziennikarzami, pracownikami mediów, prawnikami, księżmi lub studentami tych kierunków studiów. Głównym celem kształcenia jest uzyskanie zaawansowanych kompetencji logopedycznych w zakresie diagnozy, terapii i profilaktyki głosu w pracy z osobami, które głos eksploatują zawodowo. Absolwent, który zdobywa pogłębione, profesjonalne kompetencje w zakresie diagnozy i terapii chorób głosu, ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń fonacyjnych, odpowiedniej pracy głosem na tekście mówionym, ma możliwość zatrudnienia w szkolnictwie wyższym (posiadającym kierunki pedagogiczne), w poradniach specjalistycznych foniatrycznych lub laryngologicznych oraz w sektorze prywatnym (gabinety logopedyczne). Absolwenci studiów stanowią specjalistyczną kadrę prowadzącą terapię głosową u osób z chorobami krtani oraz prowadzą zajęcia specjalistyczne z zakresu profilaktyki głosu.

Adres

Wydział Filologiczny, Katedra Logopedii
80-952 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 58
tel. 58 523 23 63, 58 523 23 74

Facebook