Uczelnie

Studia Podyplomowe GIS – System Informacji Geograficznej

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Oceanografii i Geografii
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Oferta studiów została opracowana z myślą o osobach, które chcą realizować się w dziedzinach związanych między innymi z: planowaniem przestrzennym, zarządzaniem kryzysowym, kartografią morską i lądową, tworzeniem baz danych zawierających obiekty o charakterze przestrzennym, geografią społeczną i ekonomiczną, a także urzędnikach administracji państwowej różnego szczebla (urzędy: wojewódzkie, marszałkowskie, gminne i miejskie), pracownikach parków narodowych oraz różnych instytutów badawczych wykorzystujących technologię GIS w swojej pracy. Adresatem studiów są ponadto osoby i firmy korzystające z GIS w różnego rodzaju analizach i ekspertyzach środowiskowych. Proponowany program studiów umożliwi słuchaczom nabycie szeregu umiejętności pracy w GIS w oparciu o najbardziej cenioną platformę oprogramowania ArcGIS firmy Esri. Zakres umiejętności nabytych w trakcie studiów podyplomowych będzie odpowiadał wiedzy wymaganej na stanowisku Analityka GIS.

Adres

Wydział Oceanografii i Geografii, Instytut Geografii
80-952 Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 4
tel. 58 523 65 77

Facebook