Uczelnie

Studia Podyplomowe Gedanistyki

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Historyczny
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Absolwent studiów uzyskuje wszechstronną wiedzę o dziejach i kulturze Gdańska od średniowiecza po dzień dzisiejszy, uwzględniającą jak najszerszy kontekst historii regionu. Zajęcia składają się z trzech bloków tematycznych: chronologicznego (dzieje Gdańska w poszczególnych epokach), problemowego (m.in. kultura i sztuka, morskie dziedzictwo Gdańska), regionalnego (dzieje Pomorza, ośrodków sąsiednich i wybranych dzielnic Gdańska).

Adres

Wydział Historyczny
tel. 58 523 29 56
fax 58 523 20 39

Facebook