Uczelnie

Studia Podyplomowe Kapitał ludzki w biznesie międzynarodowym

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Ekonomiczny
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Celem studiów jest wyposażenie uczestników w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne potrzebne w pracy z ludźmi. W szczególności zapoznanie słuchaczy z zasadami gospodarowania kapitałem ludzkim tak w warunkach polskich, jak i w biznesie międzynarodowym. W ślad za rosnącymi w Polsce bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi, można także zaobserwować napływ zagranicznych pracowników. Równocześnie, w związku z otwarciem unijnych rynków pracy, coraz częściej w przedsiębiorstwach spotykają się ludzie, wywodzący się z różnych kręgów kulturowych. Przemiany, zachodzące w gospodarce międzynarodowej, wynikające z liberalizacji obrotów handlowych i finansowych, łatwość, jak również coraz krótszy czas podróżowania, a przede wszystkim rewolucja informatyczna sprawiły, że firmy, które pragną nie tylko przetrwać na coraz bardziej konkurencyjnym rynku, ale także odnosić sukcesy na nim, muszą posiadać wysoko wykwalifikowane kadry.

Adres

Wydział Ekonomiczny
81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121
tel. 58 523 13 90

Facebook