Uczelnie

Studia Podyplomowe Logopedii Medialnej

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Filologiczny
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Absolwent Studiów jest specjalistą w zakresie logopedycznej pracy z dziennikarzami, pracownikami mediów i innymi osobami, które ze względów zawodowych występują publicznie (rzecznicy prasowi, pracownicy PR, menedżerowie). Głównym celem kształcenia jest uzyskanie przez słuchaczy zaawansowanych kompetencji logopedycznych w zakresie diagnozy, terapii i/lub doskonalenia artykulacji, wypowiedzi i głosu osób występujących publicznie. Absolwent, który zdobywa pogłębione, profesjonalne kompetencje w zakresie estetyki żywego słowa, interpretacji tekstów, pracy nad głosem, pracy przy mikrofonie, przygotowania wystąpienia przed kamerą ma możliwość zatrudnienia w rozgłośniach radiowo-telewizyjnych, w szkolnictwie artystycznym (szkoły teatralne, akademie muzyczne), w poradniach specjalistycznych oraz w sektorze prywatnym (gabinety logopedyczne).

Adres

Wydział Filologiczny, Katedra Logopedii
80-952 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 58
tel. 58 523 23 63, 58 523 23 74

Facebook