Uczelnie

Studia Podyplomowe Marketing Międzynarodowy

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Ekonomiczny
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Słuchaczem studiów może być absolwent szkoły wyższej, legitymujący się dyplomem ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich, zainteresowany zdobyciem praktycznej wiedzy dotyczącej funkcjonowania przedsiębiorstwa w dynamicznym otoczeniu międzynarodowym. Celem ukończenia studiów jest pomoc w podjęciu atrakcyjnej pracy, a także w rozwinięciu profesjonalnych umiejętności osób już zaangażowanych zawodowo, pragnących zdobyć praktyczną wiedzę na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa w otoczeniu międzynarodowym, aktualnych tendencji w biznesie międzynarodowym i tworzenia strategii marketingowych, poznać metody budowy przewagi konkurencyjnej w międzynarodowym otoczeniu rynkowym, zrozumieć uwarunkowania kulturowe zachowań podmiotów rynkowych, reprezentujących stronę podażową i popytową, a także poznać marketingowy język angielski stosowany przez praktyków.

Adres

Wydział Ekonomiczny
81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121
tel. 58 523 13 94

Facebook