Uczelnie

Studia Podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro (Unii Gospodarczo-Walutowej) [międzywydziałowe]

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Ekonomiczny
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Celem studiów jest edukacja ekonomiczna w zakresie zasad funkcjonowania strefy euro oraz historii Unii Gospodarczo-Walutowej. Projekt adresowany jest do różnych środowisk opiniotwórczych takich jak: absolwentów studiów licencjackich, magisterskich, nauczycieli ekonomii i pracowników administracji samorządowej. Absolwent będzie mógł podjąć pracę jako doradca, konsultant lub też pracownik administracji publicznej w dziale (sekcji, pionie) zajmującym się sprawami monetarnymi o zasięgu międzynarodowym (europejskim). Będąc już nauczycielem w szkołach ponadgimnazjalnych absolwent będzie mógł wprowadzić lub znacznie rozszerzyć problematykę funkcjonowania strefy euro w ramach obowiązujących programów nauczania.

Adres

Ośrodek Badań Integracji Europejskiej
Wydział Ekonomiczny UG
81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 119/120, pok. 118
tel. 58 523 12 23
fax 58 523 12 21

Facebook