Uczelnie

Studia Podyplomowe Menedżer jakości i bezpieczeństwa żywności

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Zarządzania
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Studia są przeznaczone dla osób z wyższym wykształceniem (tytuł licencjata, inżyniera lub tytuł magistra), które pracują (lub zamierzają pracować) w przedsiębiorstwach, organizacjach działających w obrębie łańcucha żywnościowego, a także w instytucjach urzędowej kontroli żywności i w jednostkach certyfikacyjnych. Do udziału w studiach zachęca się także nauczycieli przedmiotów zawodowych na różnych poziomach kształcenia i osoby zajmujące się doradztwem na rzecz podmiotów łańcucha żywnościowego. Celem Studiów jest wyposażenie słuchaczy w podstawową wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na właściwe zrozumienie i zastosowanie w pracy zawodowej nowoczesnych koncepcji, systemów, metod i technik zarządzania jakością w obszarze przemysłu rolno-spożywczego.

Adres

Wydział Zarządzania
81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 101, pok. 09
tel. 58 523 14 62
fax 58 523 14 62

Facebook