Uczelnie

Studia Podyplomowe Metodyka nauczanie języka angielskiego i niemieckiego

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Filologiczny
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Studia dostępne są dla absolwentów legitymujących się dyplomem ukończenia studiów I-go lub II-go stopnia na kierunku: lingwistyka stosowana, filologia angielska, filologia germańska. Absolwenci innych kierunków studiów będą przyjmowani na podstawie posiadanych certyfikatów językowych i dyplomów. Wymagana jest znajomość języka niemieckiego i angielskiego na poziomie C1. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Metodyka nauczania języka angielskiego i niemieckiego uprawnia do nauczania obydwu lub jednego z tych języków w połączeniu z dyplomem ukończenia studiów lub posiadanym certyfikatem.

Adres

Wydział Filologiczny, Katedra Lingwistyki
80-851 Gdańsk, ul. Bielańska 5, pok. 88a
tel. 58 523 37 63

Facebook