Uczelnie

Studia Podyplomowe Międzynarodowe Rynki Finansowe

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Zarządzania
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Studia prowadzi partner projektu Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową - Gdańska Akademia Bankowa. Słuchacze tych studiów uzyskają wiedzę o światowym systemie bankowym oraz zdobędą uznane na globalnym rynku finansów certyfikaty, m.in.: Europejski Certyfikat Bankowca EFCB czy tytuł przyznawany przez CFW Institute: Chartered Financial Analyst CFA ®. Program studiów obejmuje zagadnienia związane z doradztwem finansowym obowiązującym na międzynarodowym egzaminie CFAR level I (Chartered Financial Analyst). CHARTERED FINANCIAL ANALYST CFAR to tytuł przyznawany jest przez CFA Institue. Certyfikat ten szybko zyskuje popularność wśród strategów podejmujących decyzje inwestycyjne na całym świecie. Postrzegany jest jako symbol profesjonalizmu i doskonałości zawodowej na całym świecie i uważany jest za gwarancję kwalifikacji w dziedzinie doradztwa inwestycyjnego i finansowego, bankowości, zarządzania instrumentami pochodnymi oraz zarządzania inwestycjami finansowymi. Pracodawcy i inwestorzy coraz mocniej doceniają wagę tego tytułu, co uwidacznia się w ofertach pracy, w których certyfikat CFAR coraz częściej staje się niezbędnym kryterium. Studia adresowane jest do osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu finansów oraz w przyszłości uzyskać tytuł międzynarodowego doradcy finansowego CFAR. Program studiów przygotowuje do pierwszego egzaminu umożliwiającego uzyskanie tytuły CFAR. Studia kończą się wewnętrznym egzaminem, który weryfikuje poziom przygotowania uczestników do egzaminu CFAR level I.

Adres

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego wspólnie z Gdańską Akademią Bankową
80-227 Gdańsk, ul. Do Studzienki 63
tel. 58 524 49 01
fax 58 524 49 09

Facebook