Uczelnie

Studia Podyplomowe Nadzór korporacyjny

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Zarządzania
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Adresatami studiów są osoby z wyższym wykształceniem (na poziomie licencjackim lub magisterskim), które zasiadają lub planują w najbliższym czasie objąć stanowisko w organach spółek kapitałowych (członkowie zarządu, rad nadzorczych, wyższa kadra menadżerska), w tym także spółek z większościowym udziałem Skarbu Państwa, są zawodowo lub naukowo powiązane i zainteresowane tematyką nadzoru korporacyjnego (pracownicy działów relacji inwestorskich, akcjonariusze spółek giełdowych i właściciele spółek planujących debiut giełdowy, analitycy funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, osoby prowadzące badania w zakresie polskiego nadzoru korporacyjnego, prawnicy, ekonomiści).

Adres

Wydział Zarządzania
81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 101, pok. 129
tel. 58 523 14 75

Facebook