Uczelnie

Studia Podyplomowe Nauczanie języka kaszubskiego

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Filologiczny
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich), posiadających przygotowanie pedagogiczne oraz znających jeden z dialektów kaszubskich, chcących podnieść swoje kwalifikacje językowe i zawodowe i uzyskać uprawnienia do nauczania języka kaszubskiego. Absolwent uzyskuje uprawnienia nauczyciela języka kaszubskiego na I i/lub II i/lub III i IV etapie nauczania zależnie od wstępnych kwalifikacji słuchaczy studiów.

Adres

Wydział Filologiczny
80-952 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 55
tel./fax 58 523 21 85

Facebook