Uczelnie

Studia Podyplomowe Neurologopedyczne

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Filologiczny
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Kandydat na Podyplomowe Studia Neurologopedyczne powinien legitymować się dyplomem ukończenia studiów magisterskich i świadectwem ukończenia pełnych Podyplomowych Studiów Logopedycznych, dyplomem ukończenia studiów magisterskich o kierunku Logopedia bądź dyplomem ukończenia studiów magisterskich Filologii Polskiej o zawodowej specjalności logopedycznej. Absolwent Studiów jest specjalistą w zakresie diagnozy i terapii zaburzonej komunikacji językowej w afazji, a także innych zaburzeń mowy o podłożu neurologicznym (takich jak dyzartria, jąkanie, autyzm). Studia te umożliwią zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, pozwalających na udzielenie pomocy logopedycznej osobom dorosłym i dzieciom dotkniętych różnymi uszkodzeniami lub niedorozwojem obszaru mowy w mózgu. Absolwent Studiów jest przygotowany do podjęcia pracy jako logopeda o specjalności neurologopedia w placówkach służby zdrowia oraz placówkach oświatowych, zajmujących się leczeniem, terapią i edukacją pacjentów z różnego rodzaju zaburzeniami komunikacji językowej typu neurologicznego.

Adres

Wydział Filologiczny, Katedra Logopedii
80-952 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 58
tel. 58 523 23 63, 58 523 23 74

Facebook