Uczelnie

Studia Podyplomowe Ocena ryzyka substancji chemicznych w systemie REACH

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Chemii
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Studia Podyplomowe Ocena ryzyka substancji chemicznych w systemie REACH oferują specjalistyczne przygotowanie do prowadzenia i nadzorowania badań określonych przez rozporządzenie EC No 1907/2006 REACH oraz do sporządzania dokumentacji i przeprowadzania rejestracji nowych substancji chemicznych w Europejskiej Agencji Chemikaliów. Studia skierowane są do osób, które podjęły lub zamierzają podjąć doradztwo na rzecz przemysłu chemicznego, związane z oceną ryzyka oraz rejestracją substancji chemicznych. Poprzez „doradztwo” rozumie się prowadzenie niezależnej działalności gospodarczej albo zatrudnienie w przemyśle na stanowisku specjalisty ds. ochrony środowiska i/lub zarządzania chemikaliami. Preferowani są absolwenci studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia, obszaru nauk ścisłych (dyscyplin naukowych: chemia, ochrona środowiska, technologia chemiczna), obszaru nauk przyrodniczych (dyscyplina naukowa: ochrona środowiska), obszaru nauk technicznych (dyscyplin naukowych: technologia chemiczna, inżynieria chemiczna).

Adres

Wydział Chemii
80-308 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 63
tel. 58 523 52 08, 58 523 51 54, 58 523 50 21

Facebook